Kristīgā Pamatskola Ceļš

Aktualitātes


  • Skola balstīta uz kristīgām vērtībām
  • Katrā klasē tiek uzņemti 10 bērni
  • Programmas apguve tiek nodrošināta tur, kur ir ģimene
  • Programmas apguve tiek bagātināta ar mācību ekskursijām, sporta dienām, muzejstundām u.c
  • Ciešā sadarbībā: skola – skolēns – vecāki

Lai reģistrētos jaunajam mācību gadam izmanto pievienoto linku   https://ej.uz/ksc2023_2024

Papildus informācija atrodama Reģistrācijas pieteikumā un tīmekļvietā, vai arī rakstot un zvanot!

info@ksc.lv
26535522