Kristīgā Pamatskola Ceļš

Kontakti

Direktore Guna Rīmane 26535522
info@ksc.lv

Kristīgā pamatskola “Ceļš”
Reģ.Nr. 3412803605
Juridiskā adrese: Alfrēda Kalniņa 1-8, Rīga, LV-1050

____________________________

LV64PARX0021169500001
Biedrība Ceļabiedri 
Reģ.Nr 40008252977
ar sabiedriskā labuma statusu izlītības veicināšanā un labdarībā

_________________________

Programmas realizācijas vieta:
Vangažu vidusskola